Human #1 Rima Piggott

Rima Piggott

Chairperson

Sub-Committee: Manaakitanga includes Property, Health & Safety

Iwi: 
Waka: 
Maunga: 
Awa: 
Marae: 

 

Human #1 Larry Bailey

Larry Bailey

Deputy Chairperson

Sub - Committees: Manaakitanga includes Property, Health & Safety, Te Uma
Iwi: Ngāti Rārua, Ngāti Toa Rangatira, Te Ātiawa, Ngāi Tahu
Hapu: Tūrangāpeke
Waka: Tainui, Tokomaru, Takitimu
Maunga: Tū Ao Wharepapa, Pukeone, Parapara, Taranaki
Awa: Motueka, Riuwaka Waitara
Marae: Te Āwhina Owai / Manukorihi

 

Human #1 Renee Kelly

Renee Kelly

Trustee/ Treasurer

Sub - Committees:  Finance, Legal
Iwi: Ngāti Rārua, Ngāti Toa Rangatira, Te Ātiawa, Ngāti Tama, Ngāi Tahu
Hapu: Irakehu (Ngāi Tahu), Paretona (Ngāti Rārua)
Waka: Tainui, Tokomaru, Takitimu
Maunga: Piki ki Runga, Tokomaru, Piripiri, Maungatapu, Horoirangi, Tū Ao Wharepapa, Pukeone, Parapara, Tahu Mata
Awa: Wairau, Waitohi, Motueka, Maitahi, Okana
Marae: Wairau Pā, Parerārua, Whakatū, Te Āwhina, Onetāhua, Waikawa, Wairewa

Human #1 Aneika Young

Aneika Young

Trustee

Sub-Committees: Finance, Environment

Iwi: Ngāti Rārua, Ngāti Koroki Kahukura, Waikato Tainui, Te Ātiawa, Ngāti Ruanui;

Hapū: Ngāti Puke te Ata, Ngāti Tūrangāpeke, Puketapu.

Maunga: Tū Ao Wharepapa, Pukeone;
Awa: Motueka, Riuwaka;
Waka: Tainui, Tokomaru;

Human #1 Maihi Barber

Maihi Barber

Trustee

Sub - Committees: Manaakitanga includes Property, Health & Safety, Mātauranga/Education
Iwi: Ngāpuhi
Hapu: Te Ihutai, Kōhatutaka
Waka: Ngātokimatahaorua
Maunga: Maungataniwha, Maungapohatu
Awa: Hokianga
Marae: Pāteoro (Te Karae), Te Arohanui (Mangataipa), Ngāpuhi (Mangamuka), Tauteihiihi

Human #1 Miriana Stephens

Miriana Stephens

Trustee

Sub-Committees: Marae Redevelopment & Funding, Legal, Personnel

Iwi: 
Waka: 
Maunga: 
Awa: 
Marae: 

Human #1 Barney Thomas

Barney Thomas

Trustee

Sub - Committees: Manaakitanga, Marae Redevelopment & Funding 
Iwi: Ngāti Rārua, Ngāti Toa Rangatira, Te Ātiawa, Ngāti Tama, Ngāi Tahu
Hapu: Irakehu (Ngāi Tahu), Paretona (Ngāti Rārua)
Waka: Tainui, Tokomaru, Takitimu
Maunga: Piki ki Runga, Tokomaru, Piripiri, Maungatapu, Horoirangi, Tū Ao Wharepapa, Pukeone, Parapara, Tahu Mata
Awa: Wairau, Waitohi, Motueka, Maitahi, Okana
Marae: Wairau Pā, Parerārua, Whakatū, Te Āwhina, Onetāhua, Waikawa, Wairewa

Human - Thomas Shorrock

Thomas Shorrock

Trustee

Sub - Committees: Mātauranga
Iwi: Ngāti Rārua, Te Ātiawa
Hapu: Ngāti Tūrangāpeke (Ngāti Rārua), Puketapu (Te Atiawa)
Waka: Tainui, Tokomaru
Maunga: Tū Ao Wharepapa, Pukeone
Awa: Motueka, Riwaka
Marae:  Te Āwhina, Onetāhua, Whakatū, Waikawa

Human #1 Marnie Morgan

Marnie Morgan

Trustee

Sub-Committee; Environment. Te Uma

Iwi: Ngāti Rārua, Te Ātiawa
Maunga: Tū Ao Wharepapa, Pukeone
Awa: Motueka
Marae: Te Āwhina

Human #1 Hoani Tākao

Hoani Tākao

Co-op Trustee